Quovadis ontmoetingen

Colleges over levenskunst

Een citaat uit de Wereldconferentie over cultuurbeleid, die in 1982 in Mexico werd gehouden:

“In brede zin kan cultuur worden beschouwd als het geheel van eigenschappen, spiritueel en materieel, intellectueel en affectief, die een maatschappij of een sociale groep karakteriseren. Cultuur omvat – naast de kunsten en de letteren – de levenswijze, de fundamentele rechten van de mens, de systemen van waarden en overtuigingen. Cultuur biedt mensen de capaciteit tot reflectie over zichzelf. Dat maakt ons tot menselijke wezens, rationeel, kritisch en ethisch. Door cultuur onderscheiden we waarden en maken we onze keuzen. Door cultuur kunnen we ons uitdrukken, zelfbewust besluiten nemen, het onvoltooide van projecten erkennen, twijfel oproepen bij realisatie. Onvermoeibaar zoeken naar nieuwe betekenissen maakt het mogelijk ze te overstijgen”.

De colleges willen je laten zien hoe schatrijk je van binnen bent.


QVO WIE IS JAN HOLTROP?

Laat ik me even aan je voorstellen: Ik ben Jan Holtrop, economie gestudeerd en veel werk verricht als strategisch beleidsadviseur. Colleges gegeven om de directeur en manager te helpen in het talentontwikkelingsprogramma van de medewerkers. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de wijze waarop we hier op deze aarde aanwezig zijn. In eerste instantie speelde van huis uit het geloof een grote rol, maar naarmate ik verder opgroeide realiseerde ik me, dat het religieus denken me te sterk afhankelijk maakte. Meer en meer had ik de behoefte me vrijer op te stellen. Dat had ook met mijn beroepsuitoefening te maken. De vaste dienstbetrekkingen werden al gauw ingewisseld voor het ontwikkelen van een eigen bureau. Eerst nog op de gebieden marktonderzoek en marketing. Colleges gegeven in economie. In mijn vrijheidsdenken begon ik een heel eigen interessegebied te ontwikkelen door mensen bewust te maken van hun eigen talent. Ik ontwikkelde het talentenspectrum en heb daar heel veel colleges in gegeven aan voornamelijk directeuren en managers. De weg leidde verder naar het ontdekken van de levenswetten in de mens. Ik ben dat nu aan het uitwerken en die dingen te bestuderen en op te schrijven, die ik nodig heb voor de colleges over levenskunst. Op een heel bijzondere manier tonen deze levenswetten het groter verband van een bevrijd en rijk bestaan. Het geeft mij de behoefte deze geschreven stukken, noem het essays, voor te leggen aan hen, die prijs stellen op een leven met een eigen toegevoegde waarde.


LEVENSKUNST

Het programma bestaat uit 7 colleges van elk 3 uur: Elk college duurt 3 uur en kan overdag of ’s avonds worden gehouden. De colleges kennen een bepaalde opbouw: Naast een korte intuning wordt er ongeveer 1 uur les gegeven. Daarna volgt een pauze. Na de pauze hebben we nog een mooi uur om interactief met elkaar om te gaan. Het college roept vragen op, maar ook toevoegingen. Het gaat er in dat uur om, dat je je eigen verhaal kunt projecteren zodat het geen theorie op zich wordt, maar een eigen interpretatie. Het mooie is, dat dat op zo’n natuurlijk mogelijke manier gebeurt, maar het mag best geholpen worden door vragen, projecties, opdrachten, e.d. Er is geen vastomlijnd collegegeld. Dat bepaal jezelf. Maak het mee en bekijk na zo’n eerste college, wat het je waard is en wat je er financieel tegenover wilt stellen. Daar komen we altijd uit. Het beste is de colleges binnen 1 jaar af te ronden. De data worden met gemeenschappelijke agenda’s aangegeven. Als je er niet kunt zijn is er de mogelijkheid van een inhaalcollege in een andere groep. Na afloop van de 7 colleges kun je je bevindingen op papier zetten. Je eigen verhaal over levenskunst.


COLLEGE 1 DUURZAAMHEID.

We hebben het nodig. Puur eigen belang. Je kunt pas van een ander houden Als je eerst van jezelf houdt Wie vraagt zich niet af, waar gaat deze wereld naar toe? Quo Vadis? We horen er wel echt bij We lijken op planten en dieren Waar is het eigenlijk om begonnen? Evolueert het? Of houdt alles een keer op te bestaan? Is er een eind aan duurzaamheid? Het doet denken aan het laatste blokje, dat een kind wil zetten op een blokkentoren. De toren moet een keer omvallen. Dat doen we als kind graag We gaan altijd net iets te ver. Gelukkig maar Gewoon weer de blokken opnieuw opstapelen. Misschien lukt het een volgende keer er een extra blok op te leggen. We willen hogerop. Lang leve de evolutie. Het valt, om opnieuw te kunnen groeien. Creatieve destructie Het kan altijd hoger. Het vraagt wel steeds meer balans. Meer nuances, Waarvoor meer bewustzijn nodig is. Daar ligt ons geheim. We worden bewuster. De evolutie van het bewustzijn


COLLEGE 2 HET BESTAAN

We zijn een keer in een lichaam geboren en het onherroepelijke gevolg is dat het lichaam ook dood gaat. We leven in de genen van onze ouders, maar wie zijn wij dan? Het lichaam begint en eindigt. Maar waar blijven wij dan? Er is beslist iets dat niet begonnen is en ook niet kan eindigen. Blijven we dan altijd? Hebben we eigenlijk wel een geschiedenis? We maken onderdeel uit van al datgene dat niet begonnen is en ook nooit zal eindigen. Het leven, wat het ook mag zijn, brandt als een fakkel lichtend vuur Het zit allemaal in ons. Een lijfelijke afdruk van een zonnestelsel met al zijn planeten. Zo voelen we dat in onze ziel, die de kern vormt. Geen wonder, dat we bestaan. Een doorvertaling van wat zich in het heelal afspeelt. Energie die zich in stof omzet Uitgekristalliseerd in gesteenten, planten, dieren en mensen. Wel die logische volgorde, want mensen kunnen er pas zijn als zij een bestaan kunnen opbouwen. Nodig om te kunnen leven. Wat een logica. Wat een vanzelfsprekende volgorde. The circle of life. De een pakt de ander. We hebben elkaar nodig!


COLLEGE 3 LEVENSWETTEN

Plant, dier en mens. Levenswettelijke creaties. Die levenswetten zijn er altijd geweest. We zouden anders niet kunnen bestaan. Het mag niet begonnen zijn en ook niet eindigen. Het heelal kan voor ons nooit een begin en een eind kennen. We zouden ons opgesloten voelen. Levenswetten zijn nodig om het niet te laten eindigen. Het beschermt ons. Het kent ons. Het is bezig in ons. Het verraadt onze universele afdruk. Het kent geen doel, want dan zou het ook weer eindigen. We lijken op die levenswetten als een logische uitkomst. We drijven erop zonder dat we onze vrijheden kwijt raken. We voelen ons niet geprogrammeerd. Wel een afdruk. Een afgeleide, die leiding nodig heeft. Zonder die levenswetten zou er niets zijn. Wat er is dat is er. Het is zoals het is. We kunnen vrij denken. De gekste dingen doen. We voelen ons niet beteugeld. En toch kunnen we niet zonder leiding.


COLLEGE 4 EIGENWAARDE

We hebben wel terdege eeuwigheidsgevoel. We gaan er vanuit, dat er na de dood ook nog een voortbestaan is. We zijn een tijdje in een lichaam gestopt, om ons zichtbaar te maken komen ergens vandaan. Dat laten we aan alle kanten zien. De piramides, de tempels, de beelden. Prachtige kunstwerken. We doen er alles aan om ze voor eeuwig bij ons te houden. We voelen toch, dat er sprake is van onze betrokkenheid met eeuwigheid. Iets, wat geen tijd kent. Iets, wat op zijn plek blijft. Iets, dat identiteit veroorzaakt, doordat het volstrekt onpartijdig is. Dat geeft ons nou juist het bewustzijn van eigenheid. Een gevoel van eigenwaarde. We richten musea op om alle eeuwigheidswaarden mee te sjouwen. We zetten gebouwen neer, die de eeuwigheid mee moeten kunnen. We laten aan alle kanten zien, dat we een eeuwigheidskenmerk bezitten, die verder reikt dan ons kort leventje hier op deze aarde. Dat is zo bijzonder. Het is zo kenbaar. We gedragen ons zo. We willen die eeuwigheidsgevoelens afdrukken in zoveel kunstvormen, maar realiseren ons, dat het vroeg of laat toch gaat verdwijnen. Toch proberen we de piramides mee te nemen en benoemen heel wat cultureel erfgoed. Daar ligt het geheim van de mens, die in zijn bewustzijn meer is dan het korte bestaan op deze aarde.


COLLEGE 5 VRIJHEIDSDRANG

Rechtlijnigheid past niet bij ons. Eigenlijk zouden we in de huizenbouw en in de snelwegen veel meer bochten moeten aanbrengen. Een bos met kronkelige paden is veel spannender dan een lange rechte weg. Bestaan er eigenlijk wel rechte lijnen? In het heelal is niks recht. Alles draait om elkaar heen als een eeuwigdurende rondgang. Vrijheid is een kosmische levenswet, waar we door worden aangedreven. Dat kunnen we ons lang niet altijd bewust zijn. We zijn het heelal. We zijn de kosmos. We wonen er middenin. We getuigen van vrijheid. We hebben vrijheid nodig om te kunnen leven. We kunnen volkeren onderdrukken of kolonialiseren, maar uiteindelijk wint de vrijheid het van slavernij. De schreeuw naar vrijheid ontworstelt zich van de onderdrukking. De samenleving groeit met veel interrupties naar grotere vormen van vrijheid. De vrijheid geeft ons de ruimte er onze eigen lering uit te trekken. Vrijheid als levenswettelijke drijfveer geeft je de gelegenheid om ruimte voor jezelf in te nemen. We maken plannen, we creëren toekomst, maar weten ook, dat we voortdurend afwijken. Nodig om niet in je eigen perfectie tot stilstand te komen. Toekomst bestaat niet zoals er ook geen verleden is. Toekomst maken we. Wel steeds anders. Uit zijn op een betere wereld doen we voor onszelf. We moeten onszelf beschermen. We maken een toekomst, die beter voor ons is.


COLLEGE 6 CREËER EN LEER TIJD

werkt als een soort processor, die alles in het heelal in beweging houdt. Je moet er niet aan denken, dat alles stil staat. Waarom hebben we die beweging nodig? Ga jezelf maar na. Als je niet in beweging gezet wordt kan er ook niets gebeuren. Als alles stil staat in je ben je dood. We hebben de tijd niet in eigen hand. Dat voelen we ook. De tijd moet ergens rijp voor zijn om beslissingen te nemen. De tijd heelt ook alle wonden. Als je gevoel voor tijd ontwikkelt in jezelf dan vervalt stress. Je maakt veel meer van de gelegenheid gebruik om dingen tot stand te kunnen brengen. We hebben de tijd niet echt in ons hand. Dan zouden we in staat zijn alles op onze eigen manier in werking te laten zetten. We kunnen hooguit anticiperen, er het beste van maken en ons niet te druk maken alsof wij in staat zijn er een maakbare wereld van te kunnen maken. Liever niet. Idealisme laat je dromen. Zo zijn we aan talenten gekomen Zonder dromen ben je arm. We hebben talent, waarin we die behoefte hebben er iets van te maken.

CREËER EN LEER!

oe meer we dat doen, hoe meer die levenswetten de regie bepalen in je leven. Dat straal je dan uit. Zet je bewustzijn in de skype van je eigen weerspiegeling, heb een videogesprek met jezelf. Jezelf moed inspreken. Het yes-I-can-gevoel. De wereld is je atelier.


COLLEGE 7 DUURZAAMHEID

De natuur is duurzaam en straft inteelt af. Nederland is er niet alleen voor de Nederlanders. Dat straft zichzelf ook af. De kasteelmuren zijn allang afgebroken. De allochtonen hebben het net zo moeilijk met ons dan wij met de allochtonen. De natuur wil mengen De evolutiewet zorgt voor vermenging. Anders blijven we maar aan onze eigen stamppot hangen. We wonen met elkaar op deze wereld. We vinden elkaar echt allemaal op deze wereld en in het heelal. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Alsof de hel zo nu en dan losbreekt. Zo gaan wij ook tekeer. We duikelen over elkaar heen. Het lijkt allemaal zo nutteloos, zo wreed en uitzichtloos, maar toch is dat een misvatting. Er gebeurt veel meer dan dat wij met het blote oog kunnen waarnemen. Als je puur kijkt naar wat de chirurg uitspookt doet het wreed en hard aan. Hij grijpt in om de voorwaarden te scheppen tot genezing. Wonderen gebeuren er plenty. Hoe vaak gebeuren er in jouw leven wonderen? We noemen het vaak toeval, maar in werkelijkheid valt het ons toe. We kunnen de gekste afwijkingen veroorzaken en toch zal vroeg of laat de boel zich weer recht trekken. Wat een geweldige constatering. Het vraagt, dat je van binnenuit wakker bent en leeft. We hebben onszelf niet gemaakt. Als dat zo zou zijn, zou ik er ook niet zo het geloof in hebben, dat het wel goed komt.


AANMELDEN

Je kunt je aanmelden door een email te sturen met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De gewenste grootte van de groep is ca. 7 personen.
Je ontvangt op tijd bericht waar, wanneer en hoe laat het eerste college wordt gegeven.
We houden zoveel mogelijk rekening met de reisafstanden.