Quovadis ontmoetingen

QVO ontvangt financieel support,die het mogelijk maakt het kwartaalschrift en de boeken gratis toe te zenden en de collegegelden zo laag mogelijk te houden.

1x per jaar wordt er een verzoek gedaan een financieele bijdrage te storten op rekeningnummer NL31INGB0000014400 t.n.v. J.Holtrop/M.J.B.de Kruiff in Baarn.